«å erobre rommet» Kunstnersenteret i Buskerud, Drammen 2009

Gummiholz II
Fisk, 2006, Huntonit 60x80x240 stele 29.9 II stele 29.9beschnitten fass hullegeme krabbeskjell beschnitten sko Vridd profil, 2006, 500x70x70 pflug neu beschnitten+ pflug neu beschnitten+ Symbiose, 2009 200x200x70 Gummitre II, 2009 Gummitre, 2008diskus neu