STRAUM

Vindbevegelig skulptur ved Sandsli bo- og aktivitetssenter, Bergen