Høyvann

Vannstand-måleren på Bryggen  viser fremtidige høyvann 100 år etter øvrige menneskeskapte katastrofer.

126 vannmåler127 vannmålerfotos 23.2. 035128 vannmåler